Presse

Alle pressehenvendelser om C-Medical sin virksomhet rettes til:

CEO, Eskild R. Larsen, e-post: eskild.larsen@cmedical.no

Viktig informasjon

Urolog Knut Eilert Karlsen og gynekolog Alice Moræus flytter inn i Vatvedtklinikken 1. desember 2023.

Besøk Vatvedtklinikken.no for informasjon og timebestilling.