Presse

Alle pressehenvendelser om C-Medical sin virksomhet rettes til:

CEO, Eskild R. Larsen, e-post: eskild.larsen@cmedical.no

Viktig informasjon om midlertidig endrede åpningstider

I en periode fremover vil senterets åpningstider for fastlegepasienter være midlertidig redusert fra kl. 16:00 til kl. 15:30 på grunn av redusert bemanning.