Fritt behandlingsvalg (FBV) hos C-Medical Sarpsborg

Ordningen Fritt behandlingsvalg gir deg retten til å velge behandlingssted for alle planlagte undersøkelser og behandlinger.

Vi har fritt behandlingsvalg på følgende behandlinger:

Cystoskopi

Fimose (operasjon av trang forhud)

Ønsker du benytte deg av Fritt Behandlingsvalg så logg deg inn på helsenorge.no som viser deg steg-for-steg hvordan du går frem for å velge oss som behandlingsted. Her får du også oversikt på ventetider.

Viktig informasjon om midlertidig endrede åpningstider

I en periode fremover vil senterets åpningstider for fastlegepasienter være midlertidig redusert fra kl. 16:00 til kl. 15:30 på grunn av redusert bemanning.