Fastleger i Sarpsborg

Hos C-Medical Sarpsborg hjelper våre fastleger deg uansett hvilke symptomer, plager, smerter eller bekymringer du har.

Våre fastleger

Indremedisin og nyremedisin

Henrik Widnes

  • Cand. med. Universitetet i Oslo 2004
  • Spesialist indremedisin og nyremedisin 2015

Henrik Widnes har jobbet 10 år ved indremedisinsk avdeling ved Sykehuset i Østfold.

Han har tatt sin spesialistutdannelse ved Ullevål sykehus og ved Rikshospitalet.

Tidligere har han jobbet som lege i Sverige ved Arvika sykehus og i psykiatrien ved Sykehuset i Karlstad.

Henrik Widnes har stor interesse og bred erfaring i indremedisinske problemstillinger, men liker også svært godt den store variasjonen i problemstillinger man får oppleve i allmennmedisin.

Fastlege

Jim Innocent Ngoga

Fastlege ved C-Medical Sarpsborg siden juli 2019. Jim har tidligere utdannelse og ansettelser innen gynekologi og obstetrikk, psykiatri, ortopedisk kirurgi, allmennmedisin. Jim er i gang med en LIS 3 stilling til spesiallege i allmennmedisin.

2012: Cand.med., med autorisasjon til selvstendig virke som lege Hvidovre Hospital, Københavns Universitet, Danmark

Bestill legetime på nett

Viktig informasjon om midlertidig endrede åpningstider

I en periode fremover vil senterets åpningstider for fastlegepasienter være midlertidig redusert fra kl. 16:00 til kl. 15:30 på grunn av redusert bemanning.